W OBRONIE ŻYCIA NIENARODZONYCH

Stefan Kardynał Wyszyński

Stefan Kardynał Wyszyński

Stefan Wyszyński (1901-1981), Prymas Tysiąclecia, wielki mąż stanu. Urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, zaś 3 sierpnia 1924 roku przyjął święcenia kapłańskie we Włocławku. Konsekrowany na biskupa 12 maja 1946 roku w Częstochowie. Nominację do Kolegium Kardynalskiego otrzymuje 12 lutego 1953 roku. Ksiądz Prymas nie dostaje wówczas paszportu do Rzymu i zostaje wkrótce aresztowany. W okresie komunizmu Ksiądz Prymas jest uwięziony (25 września 1953 roku do 28 października 1956 roku). W Rzymie 18 maja 1957 roku Prymas Polski otrzymuje z rąk Ojca Świętego Piusa XII Kapelusz Kardynalski. Profesor prawa kanonicznego i socjologii. Duchowy ojciec „Solidarności”. Rozwinął personalizm społeczny. Jego główne prace to: Kościół w służbie narodu (1981), Zapiski więzienne (1982), Nauczanie społeczne (1946-1981, 1990).

„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” (List do Biskupów Niemieckich, 18 listopada 1965 roku).

„Życie jest światłością ludzi…” (J 1,4).
„Błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus…” (Łk 1,42).

1. Gdy Naród polski stał w zwartej rzeszy u stóp tronu Jasnogórskiej Królowej Polski, z Cudownego Obrazu patrzyły nań smutne oczy macierzyńskie Świętej Bożej Rodzicielki. Pokazywała ludowi Bożemu „Owoc żywota swojego”, Boga-Człowieka, narodzonego z Niej za sprawą Ducha Świętego.

Całość tekstu znajduje się w wersji drukowanej, którą można zamówić pod adresem: http://www.personalizm.pl/ksiegarnia/.